icon face normal

icon instragram normal

Samfunnsfag (Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi)

Denne fagpakken gir deg mulighet til å fordype deg i engelsk språk, samt aktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på forskjellige områder. Fokus er rettet mot samspillet mellom individ og samfunn, og viktige mål er å bidra til å utvikle toleranse, kritisk sans, reflekterte holdninger, evnen til å treffe bevisste valg og stimulere til aktiv innsats i samfunnet.

Vg1   Vg2   Vg3  
Norsk 4 Norsk 4 Norsk  6
    Historie 2 Historie 4
Fremmedspråk II/I+II* 4 Fremmedspråk II/I+II* 4 Fremmedspråk I+II* 5*
Kroppsøving 2 Kroppsøving 2 Kroppsøving 2
Naturfag 5     Religion 3
Matematikk (T/P**) 5 Matematikk (S1/2P**) 5/3** Matematikk (S2) 5
Engelsk 5 Psykologi 1 / Rettslære 1*** 5/5 Psykologi 2 / Rettslære 2 5
Geografi 2 Sosiologi og sosialantropologi 5 Politikk og menneskerettigheter 5
Samfunnsfag 3 Engelsk 1 5 Engelsk 2 5/5
Sum 30       Sum 32/30 Sum 30

*De som ikke har 2. fremmedspråk fra ungdomsskolen, må ha fremmedspråk I+II også på Vg3. **De som velger 2P på Vg2 har ikke matematikk på Vg3.***Du må velge mellom Psykologi og Rettslære som gjennomgående programfag på Vg2 og Vg3..