icon face normal

icon instragram normal

Realfag (Programområde Realfag)

Dette er et tilbud til deg som er interessert i realfag, og som ønsker å kvalifisere deg til studier innenfor realfag, naturvitenskap og teknikk/teknologi. Som elev på realfaglinjen får du undervisning i bl.a. matematikk, kjemi, biologi og fysikk. Fagene som tilbys kvalifiserer for opptak til studier som medisin, veterinær, odontologi, farmasi og sivilingeniør. Det er viktig å være klar over at fagsammensetningen på realfaglinjen er krevende, og det er derfor nødvendig med gode forkunnskaper, sterk motivasjon og stor arbeidsinnsats.

Vg1         Vg2         Vg3  
Norsk 4         Norsk 4         Norsk  6
Naturfag 5   Historie 2   Historie 4
Fremmedspråk II 4   Fremmedspråk II 4   Religion 3
Matematikk (P/T)     5   Matematikk (R1/S1) 5   Matematikk (R2/S2) 5
Kroppsøving 2   Kroppsøving 2   Kroppsøving 2
Engelsk 5   Kjemi 1 5   Kjemi 2 5
Geografi 2   Geofag X 3   Fysikk 1 5
Samfunnsfag 3   Biologi 1 5      
Sum 30   Sum 30   Sum 30

 

Nyhet! Vi tilbyr realfagelever som ønsker det en time latinopplæring i uken, tilpasset begrepsbruken i naturvitenskapen.